ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ

And the Spore has landed

by Sep 26, 2021Members0 comments

อันดับที่ 3 USA CanSat Competition 2021


จากการแข่งขัน USA CanSat Competition 2021 ที่ผ่านมาทีม SPOROS#3751 ได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นทีมเดียวที่สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนระดับมัธยมทั้งทีม แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและความมุ่งมั่นแม้แต่น้อยด้วยความพยายามของสมาชิกในทีมรวมถึงการสนับสนุนจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ในชมรมก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทีม SPOROS จากโรงเรียนอัสสัมชัญสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ด้วยคะแนนรวมทั้งสิ้น 98.59 % โดยห่างจากทีมชนะเลิศแค่ 0.59 % เท่านั้น

ตลอดระยะเวลา 7 เดือนของการแข่งขันที่สมาชิกในทีมต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายในแต่ละภารกิจที่มีขอบเขตเล็กแต่กลับมีความซับซ้อนและท้าทายผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ทำให้ทุกๆ คนในทีมต้องทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจในการแข่งขันครั้งนี้ และการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิษย์เก่า คุณครูประจำชมรม และ รุ่นพี่ ที่ทำให้ทีม SPOROS สามารถดำเนินการแข่งขันจนสำเร็จได้ในที่สุด

เมื่อศักยภาพของคนไม่สามารถปิดกันองค์ความรู้ที่มากมายจากความสามารถของทุกๆคนในทีมและการทำงานร่วมกันร่วมถึงสื่อสารกันภายในทีม องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ได้สร้างผลลัพธ์ที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ แต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเราเท่านั้น พวกเรายังจะทำต่อไป และจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆ ครั้ง

MORE POSTS

Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

การเเข่ง CANSAT ประจำปี 2020 ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (SPACE AC) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 ในรอบชิงชนะเลิศ (15 ทีมสุดท้าย) การเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020...

Conference with Engineering CHULA

SPACE AC ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกชมรม Space AC ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat ที่จะทำการทดสอบในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 กับ ผศ.ดร.สรรเพชญ...

Thailand CanSat-Rocket Competition 2019

รายชื่อทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ (เข้ารอบ 50 ทีม) Economical Satellite Deployment Rocket (E.S.D. Rocket)High Potential Residence SAT (H.P.R. Sat)Ozone Depletion Exploration SAT (O.D.E. Sat)SEND AMA TO NASA (SATN)Solar Radiation Satellite (S.R. Sat) E.S.D. Rocket...
Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

การเเข่ง CANSAT ประจำปี 2020 ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (SPACE AC) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 ในรอบชิงชนะเลิศ (15...

Conference with Engineering CHULA

Conference with Engineering CHULA

SPACE AC ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกชมรม Space AC ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat...

Thailand CanSat-Rocket Competition 2019

Thailand CanSat-Rocket Competition 2019

รายชื่อทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ (เข้ารอบ 50 ทีม) Economical Satellite Deployment Rocket (E.S.D. Rocket)High Potential Residence SAT (H.P.R. Sat)Ozone Depletion Exploration SAT (O.D.E. Sat)SEND AMA TO...