ค่าย AC X CG Aerospace Camp 2023

ค่าย AC X CG Aerospace Camp 2023ค่าย AC X CG Aerospace Camp 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลากรณ์ที่มีความสนใจด้าน ด้านวิศวกรรมอวกาศยาน ด้านวิศวะกรรมไฟฟ้า และด้านเทคโนโลยี โดยมีการนำกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้ความความสามารถ ซึ่งมาจากชมรม Space AC เพื่อมาเป็นวิทยากรณ์ผู้ให้ความรู้ ความสนุกสนาน แก่น้องๆที่มาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ และยังเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราห์ และสร้างมิตรภาพ Previous Next กิจกรรมActivities :ตัวกิจกรรมนั้นจะเป็นการแยกคอร์สเรียน เพื่อให้แต่ระคนได้รับความรู้ตรงกับที่ตนเองถนัดและสนใจสนใจและElectrical…

End of content

No more pages to load