ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ

SPACE AC INTERNSHIP PROGRAM

SPACE AC

INTERNSHIP PROGRAM
โครงการ “SPACE AC Internship Program 2020”
ตามหานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่สนใจ วิศวกรรมการบินและอวกาศอันกว้างใหญ่ผ่านโครงการและประสบการณ์จริง
โดยรุ่นพี่ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ

SPACE AC TAKE OFF!!

BENEFITS
1. Certificate from School
2. Certificate from Partners
3. Cooperation and training with
Chula, KMITL, KU, Royal Thai Airforce,
Metrology, ETC…
4. REAL EXPERIENCES
5. FREE!

CHOOSE YOUR ROLES

Programmer

Writing and debugging computer code, documentation tasks. Some design and development work is often performed.

Mechanic

A mechanic is an artisan, skilled tradesperson, or technician who uses tools to build, maintain, or repair machinery.

Electrician

An electrician is a tradesman specializing in electrical wiring of buildings, transmission lines, stationary machines, and related equipment.

Data Analyst

Data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting decision-making.