ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ

JOIN ORBIT INTERNSHIP NOW!!

SPACE AC

ORBIT INTERNSHIP PROGRAM

เปิดรับสมัครนักเรียนอัสสัมชัญระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจในวิศวกรรมการบิน หรือ เทคโนโลยีอวกาศ
จัดขึ้นในวันที่ 28 ถึง 30 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 3,333 บาทเท่านั้น

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางชำระเงิน

ชำระผ่าน WEBSITE

โอนเข้าเลขที่บัญชี 079-3-366-89-2

ชื่อบัญชี ปภพ เลขาปัญญาพร ธนาคารกสิกรไทย

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเป็นไฟล์

JPG หรือ PNG ผ่านทางเเบบฟอร์ม

ชำระเป็นเงินสด

ชำระเป็นเงินสดที่ มาสเตอร์ญัฐกิตติ์ ขวัญกิจพิศาล ณ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เบอร์ติดต่อ 084-6460-759

รายระเอียดกิจกรรม

1. การออกแบบแมคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรม คือการนำระบบเครื่องกลมาบูรณาการร่วมกับศาสตร์วิศวกรรมอื่น ๆ
2. เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครื่องพิมพ์สามมิติและวัสดุศาสตร์
3. การเขียนโปรแกรมภาษา C
4. ฝึกปฏิบัติจริงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

โดยกิจกรรมทั้งหมดนั้นเน้นการลงมือทำจริง และความรู้ด้านการบินและอวกาศจากประสบการณ์การทำงานโดย พล.อ.ต. ฐากูร เกิดแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) พร้อมทั้งเกียรติบัตรรับรองโดย LESA, SPACE AC และ โรงเรียนอัสสัมชัญ

REQUIREMENT
คอมพิวเตอร์พร้อมปลั๊กส่วนตัวเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมและการออกแบบด้านวิศวกรรม (Core i5 ขึ้นไป)

ตารางกำหนดการ ORBIT INTERSHIP

LINE SPACE AC

CONTACT LINE

SUPPORTER