ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ

SPOROS

U.S.A. CANSAT COMPETITION 2021

THE SPOROS TEAM

ทีม SPOROS จัดตั้งขึ้นมาในการแข่งขัน USA CanSat Competition 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีหลายมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ซึ่งในครั้งนี้ทีม SPOROS จากโรงเรียนอัสสัมชัญก็เป็นแค่ทีมเดียวที่มาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยจะมีแค่ 30 ทีมที่จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันทั้ง 4 รอบถัดไป

OVERVIEW

               ในการแข่งขันครั้งนี้มีความท้าทายที่ทีม sporos ต้องผ่านไปให้ได้ โดยภารกิจหลักในปีนี้คือการทำ Payload หากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายนั้นคือภาชนะที่บรรจุแผงวงจรต่าง ๆ โดยการออกแบบต้องมีลักษณะเหมือน maple seed และสามารถหมุนและชะลออัตราการตกได้ด้วยตัวเอง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ต้องสามารถสื่อสารกับภาคพื้นดินได้ด้วย โดยจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆเพิ่มเติมที่ทางผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดไว้เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ทำให้เกิดความท้าทายที่แปลกใหม่ว่าจะต้องสร้างพื้นที่การทดลองและการถ่ายยังไงให้สามารถถ่ายทอดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ทีมได้สร้างขึ้นมา การแข่งขันครั้งนี้ใช้เวลาถึง 7 เดือน

OUR PARTNERS

PROJECT MODULES

AUTO-ROTATING SCIENCE PAYLOAD

ในส่วนของ Science Payload จะอาศัยหลักการทาง อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) โดยอ้างอิงโมเดลจาก Maple seed ซึ่งนำไปสู่การเกิดการหมุนของ Payload และชะลอความเร็วในแนวดิ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Parachute ทั้งนี้ Payload ยังทำการเก็บข้อมูลสภาพของชั้นบรรยากาศในแต่ละความสูง และทำการส่งข้อมูลกลับมายัง Container

CONTAINER

ในส่วน Container ทำหน้าที่บรรจุ Science Payload ทั้ง 2 ชิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ Science Payload ได้รับความเสียหายระหว่างการนำไปยังชั้นบรรยากาศและ Container ยังมีหน้าที่ในการปล่อย Science Payload ทั้ง 2 ชิ้นในระดับความสูงที่แตกต่างกันซึ่ง Container ยังมี Parachute ชะลอความเร็วในแนวดิ่ง รวมถึงยังเป็นตัวส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจาก Science Payload กลับมายัง Ground Station

Section

GROUND STATION

ในส่วนของ Ground Station จะทำหน้าที่สื่อสารกับ module สื่อสารภายในโดยใช้ XBEE 2.4 GHz รูปแบบ Half-Duplex Communication จาก Container มาสู่ Ground Station โดย Science Payload จะส่งข้อมูลผ่าน Container แล้วค่อยเข้าสู่ Ground Station และทาง Ground Station จะแสดงผลในรูปแบบของกราฟ และตัวเลข และส่งข้อมูลไปยัง Server MQTT แบบ Real-time

The Summary of SPOROS

%

No.8 in PDR

%

No.12 in CDR

%

Enviroment test

%

Demonstration

%

2nd runner up in USA CanSat Competition

MEET OUR TEAM

วริศนันตร์ รัตนาชัยพงษ์

พชรพล สุจินดาวัฒน์

ปภพ เลขาปัญญาพร

ธัญพิสิษฐ์ กังเสถียร

สิระวุฒิ ชาญถาวรกิจ